Werkwijze

Vanuit de holistische visie kijk ik naar de mens als een geheel: op fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch niveau.

Lichamelijke en geestelijke klachten worden aan elkaar gekoppeld. Als een mens op een of meerdere niveaus niet in balans is, ervaart het lichaam een klacht of wordt er bepaald gedrag vertoond.

Om een goed beeld te krijgen van de situatie wil ik, buiten het probleem dat jullie als ouders ervaren, kijken naar wat er nog meer speelt in het leven van jullie kind en gaan we samen op zoek naar de oorsprong van de klacht(en).

Het coachingstraject

Kennismakingsgesprek

Telefonisch of in persoon. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we of deze vorm van coaching jullie aanspreekt en of we dit traject samen gaan doorlopen. Bij een positieve uitkomst stuur ik jullie een intakeformulier toe.

Intakegesprek

In dit gesprek gaan we dieper in op dat waar jullie als ouders en jullie kind tegenaan lopen, en wat het gewenste doel is. Hierbij is jullie kind niet aanwezig.

Coachingsessie

Het traject duurt gemiddeld 5-7 sessies. Een sessie is met kind én ouders. Omdat het coaching op maat blijft, is de duur van het traject niet op voorhand goed te bepalen. Tussentijds zullen we dan ook evalueren en toetsen of het beoogde doel binnen de geschatte tijd kan worden behaald, of dat een verlenging nodig of wenselijk is.

Afronding

Na afloop zal er een korte eindevaluatie plaatsvinden over het verloop van het coachingstraject. Voor het in stand houden van het behaalde resultaat zullen we stilstaan bij de methodes die jullie zelf verder kunnen toepassen.

Verschillende technieken

Om het geheel in balans te brengen zet ik effectieve technieken in, zoals therapeutisch tekenen en kindermassage. Bij therapeutisch tekenen laat het kind zijn onderbewuste spreken. Bij de kindermassage maak ik gebruik van aromatherapeutische oliën die afgestemd zijn op jullie kind. Deze oliën heffen blokkades in het lichaam op. Hierdoor kan de energie weer stromen en kunnen lichaam en geest weer in balans komen. Door het ‘feel good’ hormoon dat aangemaakt wordt bij het geven van de massage, ervaart jullie kind veiligheid en ontspanning.

Naast therapeutisch tekenen en kindermassages maak ik ook gebruik van de volgende methodes:

Cognitieve coaching
De cognitieve benadering gaat uit van het idee dat de gedachte het gevoel voortbrengt. Door belemmerende gedachten te veranderen kan iemand zijn mogelijkheden verbreden.

Energetisch werken
Met energetisch werken spreek je je hele zijn aan. In je persoonlijke energie is alles opgeslagen wat bij jou hoort: je fysieke zijn, je emotionele, mentale, energetische en spirituele zijn.
Het is goed mogelijk dat je energieën van anderen met je meedraagt waardoor je je niet lekker in je vel voelt zitten. Hier kunnen we balans in brengen zodat je je energiek en goed voelt.

Spiertesten (kinesiologie)
Met behulp van de methode kan op een snelle manier worden achterhaald waar de oorzaak van je klacht vandaan komt.
Hierbij ‘meet’ je de kracht van de spier. Ik gebruik de hand en vingers voor deze oefening, waarbij je je arm uitstrekt en deze losjes op je schoot laat liggen.
Uitgangspunt is dat je zwak of sterk zal reageren op vragen en laat daarmee zien wat de persoon nodig heeft.

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)
Bij het toepassen van NLP, word je je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag, zodat je waar nodig blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken.

Meditatie en visualisatie
Oefeningen in meditatie en visualisatie helpen je stoppen met denken en innerlijke vrede te ervaren.

Systemisch coachen
Dit is een onderdeel wat is gebaseerd op het feit dat er een interactie bestaat tussen lichaam, gevoel, energie en denken. Dat betekent dat een lichamelijke klacht gekoppeld kan worden aan een van de drie andere aspecten. Andersom kunnen geestelijke klachten of storingen in de energiestroom van het lichaam leiden tot lichamelijke klachten. Een negatief zelfbeeld kan bijvoorbeeld allerlei chronische ziekten veroorzaken.

Aromatherapie

Wat is aromatherapie?

Holistische aromatherapie valt binnen de natuurgeneeskunde. De etherische olie wordt uit verschillende delen van planten gehaald die een genezende werking hebben op het menselijk lichaam. Deze kunnen uitwendig worden gebruikt in de vorm van voetenbadjes en massages. Hierbij wordt de olie door de huid geabsorbeerd en door het bloed verder het lichaam in getransporteerd. Door het geven van voetenbadjes kunnen kinderen de indrukken van de dag loslaten. Hierdoor krijgen ze rust in hun hoofd en kunnen ze beter slapen.

Een andere manier om etherische olie te gebruiken is om deze te verdampen in een luchtzuiveraar. Doordat onze reukzintuigen direct in contact staan met het limbisch systeem van onze hersenen (het emotionele geheugencentrum), hebben essentiële oliën direct invloed op onze hersenen. Essentiële oliën kunnen veel invloed uitoefenen op lichamelijke en psychologische processen.

Creatieve aanpak

Na de opleiding Creatieve therapie kan ik bijvoorbeeld ook dans en muziek inzetten als instrument. Op deze wijze combineer ik mijn talenten om een kind te begeleiden en positieve veranderingen teweeg te brengen.

Omdat na ingrijpende of traumatische gebeurtenissen gevoelens en emoties soms lastig te plaatsen zijn, laat ik mede door een creatieve aanpak kinderen op hun eigen unieke manier communiceren. Denk hierbij aan het inzetten van muziek, dans en drama. Door de werking van muziek en fantasie wordt het kind uitgenodigd een plaats te geven aan zijn emoties. Dit geeft kind en ouders inzicht in gedachten en verlangens, en daarmee handvatten om dit voort te zetten.

Tarieven

Kennismakingsgesprek: Gratis
Intakegesprek 1 uur: € 40,-
Oudergesprek 1 uur: € 60,-
Coachsessie 1 uur: € 70,-

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.